Skip to content

Èisteachd & Labhairt

Èisteachd & Labhairt

An seo, chì sibh gu bheil goireasan ann airson iomadach rud co-cheangailte ri èisteachd is labhairt agus beachdan air mar a chleachdas sibh na goireasan seo còmhla ris na sgoilearan agaibh.

PDF thumbnail image
Cairtean Èisteachd
PDF thumbnail image
Dòtaman Deasbaid
PDF thumbnail image
Èist is Dèan 2 – Dealbhan 1-12
PDF thumbnail image
Èist is Dèan 2 Cluinn is Cluich
PDF thumbnail image
Itean Deasbaid
PDF thumbnail image
Notaichean 1
PDF thumbnail image
Notaichean 2

FACTARAIDH NAM FUAIMEAN


FnF image 1

Gabhaidh CDan Factaraidh nam Fuaimean 1-3 a luchdachadh a-nuas ann an cruth faidhlichean CD-rom an seo.

Tha na faidhlichean air an gleidheadh ann am foldair ZIP airson ’s nach bi iad cho mòr ’s mar sin feumaidh sibh am fuasgladh a’ cleachdadh WinZip no inneal siostaim freagarrach eile.

GEAMA AINMEARAN


Geama

Èisteachd & Labhairt
Èisteachd & Labhairt
Èisteachd & Labhairt