Skip to content

Gràmar

Gràmar

Chì sibh an seo diofar smuaintean airson gheamannan is ghoireasan airson obair gràmair, cuid dhiubh stèidhichte air molaidhean luchd-teagaisg fhèin air uireasbhaidhean cumanta a tha aig sgoilearan. Thèid iad seo a chleachdadh ann an iomadh dòigh cuideachd is tha fiosrachadh sònraichte ann far a bheil feum.

PDF thumbnail image
Aibidil nam Buadhairean
PDF thumbnail image
Ainmearan
PDF thumbnail image
Ainmearan agus Gnìomhairean
PDF thumbnail image
Ainmearan Iomarra 1
PDF thumbnail image
Ainmearan Iomarra 2
PDF thumbnail image
Ainmearan Iomarra 3
PDF thumbnail image
Ainmearan Iomarra 4
PDF thumbnail image
An Tràth Caithte
PDF thumbnail image
Comharran-ceist
PDF thumbnail image
Comharran-ceist 2
PDF thumbnail image
Gnìomh-ainmearan
PDF thumbnail image
Gnìomhairean agus Co-ghnìomhairean
PDF thumbnail image
Naisgearan
PDF thumbnail image
Riochdairean Roimhearach
PDF thumbnail image
Roimhearan
PDF thumbnail image
Seantansan bunaiteach
PDF thumbnail image
Seantansan gòrach

FACTARAIDH NAM FUAIMEAN


FnF image 1

Gabhaidh CDan Factaraidh nam Fuaimean 1-3 a luchdachadh a-nuas ann an cruth faidhlichean CD-rom an seo.

Tha na faidhlichean air an gleidheadh ann am foldair ZIP airson ’s nach bi iad cho mòr ’s mar sin feumaidh sibh am fuasgladh a’ cleachdadh WinZip no inneal siostaim freagarrach eile.

GEAMA AINMEARAN


Geama

Gràmar
Gràmar
Gràmar