Skip to content

Fonaigs

Fonaigs

Tha na goireasan seo gu mòr stèidhichte air an t-sreath Facail is Fuaim agus airson an tràth-ìre ’s a’ chiad ìre a-mhàin.

PDF thumbnail image
Bogsaichean Fhaclan – Pasgan – FaF
PDF thumbnail image
Bogsaichean Fhuaimean – Pasgan – FaF
PDF thumbnail image
Cairtean Fhuaimean – Pasgan – FaF
PDF thumbnail image
Faclair 12
PDF thumbnail image
Faclair 13
PDF thumbnail image
Faclair 14
PDF thumbnail image
Faclan 1
PDF thumbnail image
Faclan 10
PDF thumbnail image
Faclan 11
PDF thumbnail image
Faclan 2
PDF thumbnail image
Faclan 3
PDF thumbnail image
Faclan 4
PDF thumbnail image
Faclan 5
PDF thumbnail image
Faclan 6
PDF thumbnail image
Faclan 7
PDF thumbnail image
Faclan 8
PDF thumbnail image
Fuaimean postair
PDF thumbnail image
Geama Charaidean – Pasgan – FaF
PDF thumbnail image
Geamannan bùird – Pasgan – FaF
PDF thumbnail image
Leabhar an Tidseir – Facal agus Fuaim
PDF thumbnail image
Maidseadh Pasgan – Facal agus Fuaim
PDF thumbnail image
Na Litrichean Agam – Facal agus Fuaim
PDF thumbnail image
Rannan Gòrach – Facal agus Fuaim

FACTARAIDH NAM FUAIMEAN


FnF image 1

Gabhaidh CDan Factaraidh nam Fuaimean 1-3 a luchdachadh a-nuas ann an cruth faidhlichean CD-rom an seo.

Tha na faidhlichean air an gleidheadh ann am foldair ZIP airson ’s nach bi iad cho mòr ’s mar sin feumaidh sibh am fuasgladh a’ cleachdadh WinZip no inneal siostaim freagarrach eile.

GEAMA AINMEARAN


Geama

Fonaigs
Fonaigs
Fonaigs