Skip to content

Eòlas air Sgrìobhadh

Eòlas air Sgrìobhadh

An seo, chì sibh gu bheil goireasan ann airson iomadach rud co-cheangailte ri gnàthasan-cainnt is beairteas cànain. Tha beachdan ann cuideachd air mar a chleachdas sibh na goireasan seo còmhla ris na sgoilearan agaibh.

PDF thumbnail image
A Sgrìobhadh Liosta
PDF thumbnail image
A’ ceangal sheantansan
PDF thumbnail image
A’ Dèanamh Coimeas
PDF thumbnail image
A’ sgrìobhadh seantansan
PDF thumbnail image
Ainmearan Gnìomhairean
PDF thumbnail image
An aghaidh a chèile
PDF thumbnail image
An latha agam
PDF thumbnail image
Antonims
PDF thumbnail image
Briathrachas
PDF thumbnail image
Buadhairean
PDF thumbnail image
Builgean còmhraidh – Grufallo
PDF thumbnail image
Caipsean
PDF thumbnail image
Cairtean Puingeachaidh
PDF thumbnail image
Calg-dhìreach
PDF thumbnail image
Calg-dhìreach 2
PDF thumbnail image
Calg-dhìreach-1
PDF thumbnail image
Caractar Buadhairean
PDF thumbnail image
Ceàrn
PDF thumbnail image
Ceartaich na Seantansan
PDF thumbnail image
Cho mòr ri…
PDF thumbnail image
Cia mheud?
PDF thumbnail image
Cliath-fhaclan falamh
PDF thumbnail image
Comharran ceist
PDF thumbnail image
Cruthan Tìre
PDF thumbnail image
Cuibhle Dhathan
PDF thumbnail image
Cuibhle Dhathan
PDF thumbnail image
Cuir anns an òrdugh cheart
PDF thumbnail image
Cuireadh gu Partaidh
PDF thumbnail image
Cumaidhean 2D
PDF thumbnail image
Cùrsa Làitheil – m
PDF thumbnail image
Cùrsa Làitheil f
PDF thumbnail image
Dè an uair a tha e?
PDF thumbnail image
De tha a tighinn ro
PDF thumbnail image
Faclan a tha a’ faighneachd ceist
PDF thumbnail image
Faclan Luirg
PDF thumbnail image
Faileas-sgàthain – Ceann-fionn
PDF thumbnail image
Faileas-sgàthain – Daolaig Dhearg-Bhreac
PDF thumbnail image
Faileas-sgàthain – Dealan-dè
PDF thumbnail image
Faileas-sgàthain – Muncaidh
PDF thumbnail image
Gnìomhairean
PDF thumbnail image
Gnìomhairean a’ Chidsin
PDF thumbnail image
Gnìomhairean Gnìomhach
PDF thumbnail image
Innleachdan airson…
PDF thumbnail image
Iolran
PDF thumbnail image
Leasaich seantans le naisgear
PDF thumbnail image
Litrichean mòra
PDF thumbnail image
Litrichean mòra is stad-phuingean
PDF thumbnail image
Lorg na faclan ann am faclair
PDF thumbnail image
Lusan ann am Botail
PDF thumbnail image
Maids na faclan
PDF thumbnail image
Measadh
PDF thumbnail image
Na Pàirtean aig Taigh
PDF thumbnail image
Òrdughan
PDF thumbnail image
Pàirtean den Bhodhaig