Skip to content

Tòimhseachain Eadar-ghnìomhach

Tòimhseachain

Tha an roinn seo den laraich airson cothrom a thoirt do sgoilearan na sgilean cànain aca a dhaingneachadh. Tha deuchainnean agus geamaichean rim faighinn an seo airson cothrom spòrsail a thoirt do sgoilearan air na sgilean aca a chleachdadh.

Tòimhseachain

Maidseadh Fhaclan
Cliog air agus tarraing gach facal chun an fhacail cheart sa gheama teanas eadar-ghnìomhach seo:
Gnìomhairean Riaghailteach – An Tràth Seachad
Gnìomhairean neo-riaghailteach – An Tràth Seachad
Gnìomhairean – An Tràth Seachad

Tòimhseachain

Cliog agus Ceannaich
Cuir na faclan cearta dhan bhasgaid:
Ainmearan?
Gnìomhairean?

Tòimhseachain

Cuir crìoch air na seantansan
Tagh na faclan cearta airson na beàrnan a lìonadh.
Gnìomhairean – An Tràth Seachad
Gnìomhairean – An Tràth Teachdail

Tòimhseachain

Pàidhrichean
Tagh am facal ceart airson na pàidhrichean cearta a dhèanamh.
Ainmear agus Buadhair – F/B

FACTARAIDH NAM FUAIMEAN


FnF image 1

Gabhaidh CDan Factaraidh nam Fuaimean 1-3 a luchdachadh a-nuas ann an cruth faidhlichean CD-rom an seo.

Tha na faidhlichean air an gleidheadh ann am foldair ZIP airson ’s nach bi iad cho mòr ’s mar sin feumaidh sibh am fuasgladh a’ cleachdadh WinZip no inneal siostaim freagarrach eile.

GEAMA AINMEARAN


Geama

Tòimhseachain
Tòimhseachain
Tòimhseachain