Skip to content

Litreachadh

Litreachadh

An seo tha liostaichean de dh’fhaclan airson obair litreachaidh do gach clas bho P2-P5.  Tha liosta ann airson gach seachdain tro bhliadhna na sgoile(40).  Tha cuid a dh’fhaclan a’ nochdadh barrachd is aon turas airson daingneachadh.  Gabhaidh gach liosta chleachdadh còmhla ris na geamannan litreachaidh a tha rim faighinn gu h-ìosal.  Faodaidh tidsearan na liostaichean a chleachdadh mar a tha iad no an atharrachadh a-rèir feumalachdan nan sgoilearan no na cuspairean air a bheilear ag obair sa chlas.

Cliogaibh gu h-ìosal airson liostaichean gach bliadhna fhaicinn.

40 seachdain

P2 – 4 faclan gach seachdain
P3 – 5 faclan gach seachdain
P4 – 5 faclan gach seachdain
P5 – 10 faclan gach seachdain
P6 – 10 faclan gach seachdain
P7 – 10 faclan gach seachdain

PDF thumbnail image
Aibidil nam Beathaichean
PDF thumbnail image
Bingo Lasadh A5 – sampall
PDF thumbnail image
Bingo Lasadh A6 – sampall
PDF thumbnail image
Cairtean Lasadh – sampall
PDF thumbnail image
Coimhead comhdaich sgriobh ceartaich
PDF thumbnail image
Faclair mheasan 1
PDF thumbnail image
Faclair mheasan 2
PDF thumbnail image
Faclair mheasan 3
PDF thumbnail image
Faclan Cumanta
PDF thumbnail image
Faclan Cumanta Breigichean
PDF thumbnail image
Faclan Cumanta P2
PDF thumbnail image
Faclan Cumanta P3
PDF thumbnail image
Faclan Cumanta P4
PDF thumbnail image
Faclan Cumanta P5
PDF thumbnail image
Faclan Cumanta P6
PDF thumbnail image
Faclan Cumanta P7
PDF thumbnail image
Gèam cànain
PDF thumbnail image
Geamaichean Litreachaidh Gàidhlig
PDF thumbnail image
Liosta Litreachaidh – Stèidhte air Fonaigs
PDF thumbnail image
Litreachadh Doirbh
PDF thumbnail image
Òrdugh na h-aibidil
PDF thumbnail image
Puingeachadh
PDF thumbnail image
Sar Litreachadh
PDF thumbnail image
Snakes & Ladders A3
PDF thumbnail image
Stiùireadh
PDF thumbnail image
Stiuireadh airson Geamaichean Litreachaidh
PDF thumbnail image
Trioblaidean Litreachaidh
PDF thumbnail image
Trioblaidean Litreachaidh Beag

FACTARAIDH NAM FUAIMEAN


FnF image 1

Gabhaidh CDan Factaraidh nam Fuaimean 1-3 a luchdachadh a-nuas ann an cruth faidhlichean CD-rom an seo.

Tha na faidhlichean air an gleidheadh ann am foldair ZIP airson ’s nach bi iad cho mòr ’s mar sin feumaidh sibh am fuasgladh a’ cleachdadh WinZip no inneal siostaim freagarrach eile.

GEAMA AINMEARAN


Geama

Litreachadh
Litreachadh
Litreachadh