Skip to content

 

Faidhlichean Cluinn is Cluich


   Download: Èist is Dèan 2 Cluinn is Cluich

   Download: Èist is Dèan 2 MP3 audio

   Download: Èist is Dèan 2 – dealbhan 1-12


1. A’ dol dhan tràigh

 

2. Gàrradh Iain Eàirdsidh

 

3. An geamhradh

 

4. Feadh na h-oidhche

 

5. Dèideagan

 

6. Gille Bonnaich

 

7. Fon mhuir

 

8. Sgeulachd nan Trì Mucan Beaga

 

9. Co-là-breith Iain Eàirdsidh

 

10. Càit a bheil na dèideagan?

 

11. Air a’ chroit

 

12. Biadh

 

Èist is Dèan 2 – Cluinn is Cluich
Èist is Dèan 2 – Cluinn is Cluich
Èist is Dèan 2 – Cluinn is Cluich