Skip to content

Anns na faidhlichean ZIP seo gheibh sibh stuthan-taic litearrachd dèante le bathar-bog Clicker bho Crick Software.


Sreath 1

An Tuineap Mòr, A’ Chearc Bheag, Am Bonnach Mòr, An Leomhann agus an Luchag.

CD 1 Preview Image

Download: CD1.zip


Sreath 2

Air Chall, Boo, Cò tha seo?, Spògan Salach.

CD 2 Preview Image

CD2.zip


Sreath 3

Mata Mòr a’ dol air saor-làithean, Air Chuairt, Mata Mòr anns a’ phàirc, Cò-là Breith Mhata Mhòir.

CD 3 Preview Image

CD3.zip


Sreath 4

An t-Uilebheist, Anns an sgoil, Càite bheil an leabhar?, Càite bheil e?

CD 4 Preview Image

CD4.zip


Gheibhear tuilleadh fios mu Clicker an seo.

Storyworlds – Faidhlichean Clicker
Storyworlds – Faidhlichean Clicker
Storyworlds – Faidhlichean Clicker