Skip to content

Catriona air Chuairt – stuthan-taic

Chaidh na faidhlichean seo a chruthachadh mar phàirt den phròiseact Catriona air Chuairt.  Tha na cuspairean obair togail (taighean agus rathaidean), ath-chuartachadh, agus biadh (agus cò às a tha e a’ tighinn) a’ nochdadh am measg na stuthan.

Gu mi-fhortannach bha duilgheadasan deasachaidh am measg a’ phròiseact agus chuir sin dàil sa chùis, ri linn seo chan  obraich iad ach air Windows PC. Nuair a tha sibh air an luchdachadh a-nuas agus air am faidhle ZIP fhosgladh, bruthaibh air an fhaidhle .exe airson an cleachdadh.   

 

 

Catriona air Chuairt
Catriona air Chuairt
Catriona air Chuairt